פרק ד. גיל פרישה למגזרים מיוחדים

פרק ד. גיל פרישה למגזרים מיוחדים

 

למרות קיומו של חוק גיל פרישה כוללני, ישנם הסדרים חוקיים נקודתיים למגזרים תעסוקתיים ייחודיים (לדוגמא: שופטים). 

כמו כן, יש לזכור כי חוק גיל הפרישה קובע גם כי ככל שהדבר נוגע לקביעת גיל פרישה חובה גבוה יותר – קיימת אפשרות למעבידים ולעובדים להגיע להסכם ולקבוע גיל גבוה יותר. 
מגזרים ייחודיים מוכרים בהקשר זה הינם לדוגמא עובדים בתחומים הבטחוניים כדוגמת צבא קבע, משטרה, שב''כ, שירותי כבאות, שירות בתי הסוהר וכיו''ב.
מגזרים ייחודיים נוספים הם בעלי משרות כדוגמת שופטים, רבנים, וכיו''ב. חוק גיל פרישה מתייחס באופן חלקי לקבוצות ייחודיות אלה, וקובע שינויים והסדרי מעבר לדוגמא, ביחס לגננות או ביחס לשוטרים, ויש כמובן לבדוק את ההוראות המיוחדות למגזרים ספציפיים אלה.

הסבר על פרקי החוק