פרק ב. גיל פרישה לנשים ולגברים

פרק ב. גיל פרישה לנשים ולגברים

 

באופן היסטורי, גיל הפרישה החובה היה בדרך כלל שונה לגברים ולנשים. כך גם היה באופן היסטורי גיל הזכאות לקבלת קצבאות ביטוח לאומי, וההגדרה של ''זקן'' בהקשרים חוקיים נוספים רבים, שמרו כולם על אבחנה בין נשים, שבדרך כלל הוגדרו כ''זקנות'' מעל גיל 60, בעוד שגברים הוגדרו כ''זקנים'' רק מעל גיל 65.

מציאות זו השתנתה לראשונה בפסק הדין התקדימי בפרשת ד''ר נעמי נבו. באותו עניין דובר על סוציולוגית שעבדה בסוכנות היהודית, אשר בהגיעה לגיל 60 נדרשה לסיים את עבודה ולפרוש – בה בשעה שגברים יכלו לעבוד עד גיל 65. ההסדר היה מעוגן בחוקת העבודה של הסוכנות היהודית, אשר קבעה גיל פרישה שונה לנשים ולגברים. 
ד''ר נבו פנתה לבית הדין לעבודה, ולאחר מכן לבית המשפט העליון, בטענה כי חיובה לפרוש 5 שנים מוקדם יותר מגברים מהווה אפליה פסולה. בית המשפט העליון בפסק דין תקדימי קבע כי אכן הדין עם ד''ר נבו. בעקבות פסק הדין זה, כיום אסור להפלות יותר בגיל הפרישה חובה בין נשים ובין גברים, ולנשים נתונה תמיד הזכות לעבוד עד גיל הפרישה של גברים. 
בעקבות פסק הדין של ד''ר נבו, נחקק גם חוק מיוחד שהיה ידוע בשם חוק גיל פרישה לעובדת ולעובד , התשמ''ז-1987, חוק זה בוטל עם חקיקת חוק גיל פרישה, אבל העקרון החוקי שהיה קבוע בו נשמר גם בחוק גיל פרישה: גיל הפרישה חובה הוא זהה לנשים ולגברים, כלומר, 67, ואילו רק גיל הפרישה נותר שונה.
כלומר, לנשים כיום יש את הזכות החוקית לפרוש או בגיל הפרישה הקבוע לנשים, או בגיל הפרישה הקבוע לגברים, או בכל גיל בינהם. במילים אחרות, במידה ואישה מעונינת בכך, היא זכאית להמשיך לעבוד עד גיל הפרישה הקבוע לגברים, ולא ניתן לכפות עליה לצאת לפנסיה לפני כן. 
למרות פסק הדין בפרשת ד''ר נבו, ולמרות החקיקה שבאה בעקבותיו, המציאות עדיין כזו שקיימת אפליה בין נשים ובין גברים בכל הנוגע לפרישה מעבודה. דוגמא בולטת לכך באה לידי ביטוי בפרשת איתנה ניב ונעמי אורטל (בג''צ 6845/00). באותה פרשה, שתי עובדות של קופת חולים כללית טענו כי הופלו לרעה בהסדרי הפרישה. באותו עניין קופת חולים כללית קבעה הסדרי פרישה מוקדמת לעובדיה, והעניקה הטבות לעובדים-גברים עד גיל 65, ואילו לעובדות-נשים, העניקה את אותם תנאי פרישה מועדפים – אבל רק עד גיל 60 בלבד. בית המשפט העליון קבע כי מדובר בהפליה פסולה וכי לא ניתן לקבוע הסדרי פרישה מוקדמים המתבססים על גיל פרישה שונה לנשים ולגברים. 

הסבר על פרקי החוק