אפוטרופוס

אפוטרופוס

 

אפוטרופוס הוא אדם שבית המשפט ממנה, כדי שינהל את ענייניו של אדם אחר אשר אינו מסוגל לדאוג להם בעצמו.

 

הסבר על פרקי החוק