מדריכי/כות תעסוקה והפעלה לזקנים בקהילה ובמוסד, קריית ביאליק

מדריכי/כות תעסוקה והפעלה לזקנים בקהילה ובמוסד, קריית ביאליק

סוג קורס: 
שם המחלקה: 
מרכז גליקמן להשתלמוית והדרכה של אשל, קרית ביאליק
שם רכז הקורס: 
גב' מירי יבין

תיאור

מטרות הקורס: הכשרת אנשים המעונינים לעבוד במגוון השירותים הניתנים לזקנים כמעורבים בהפעלה ותעסוקה באמצעות טכניקות שונות המתאימים לזקנים.הקניית ידע בסוגיות שונות בתחום הזקנה ומיומנויות הנדרשות כדי להשתלב ולעבוד באופן פרטני או קבוצתי עם זקנים בתוכניות תעסוקה והפעלה בקהילה ובמוסדות.(בבית, במועדונים, במכזי תעסוקה, במרכזי יום, בבתי אבות וכו')

נושאי לימוד: תהליכי הזדקנות והזקנה בחברה המודרנית, שינויים גופניים נפשיים וחברתיים בגיל המבוגר, תקשורת עם זקנים, התמודדות עם אובדים ומוגבלויות, שרותים לזקניםבמדינת ישראל. עקרונותבהתאמת תעסוקה והפעלה לגיל המבוגר, פיתוח רגישות והבנת צרכי הזקן, התאמת פעילויות לצרכי הזקן ורצונותיו. גישות וטכניקות בהפעלת זקנים, הפעלה פרטנית וקבוצתית באמצעות ציור, מוזיקה, תנועה , אקואליה, עבודות יד, משחקים, תעסוקה חרושתית ועוד.

פרטים נוספים

תנאי קבלה: 

מינימום 12 שנות לימוד, עמדות חיוביות כלפי זקנה וזקנים, מיון ע''י ועדת קבלה.

תאריך התחלה: 
ד', 06/11/2019
תאריך סיום: 
ד', 08/07/2020
ימים ושעות לימוד: 
ד
15:00-9:00
היקף הקורס: 
מספר שעות: 
248
מספר מפגשים: 
31
מחיר הקורס: 
5,500 ש''ח
מיקום הקורס: 
מוכר על ידי: 
משרד הבריאות
משרד העבודה והרווחה
הקורס מעניק: 
גמול השתלמות
תעודה
סוג המוסד: 
מרכז הדרכה אשל תל השומר
כתובת לפניות: 

מרכז אשל להשתלמות והדרכה ע''ש גליקמן סניף צפון, רח' קק''ל 75 ב', קרית ביאליק 27000

טלפון: 
04-8400448
פקס: 
04-8720384
דואר אלקטרוני: 
הערות: 

הקורס יתקים במרכז אשל להשתלמות והדרכה, רח' קרן קיימת 75 ב', קרית ביאליק