יום השתלמות למדריכי/כות תעסוקה - טעימות צבעוניות בשחור-לבן, תל השומר

יום השתלמות למדריכי/כות תעסוקה - טעימות צבעוניות בשחור-לבן, תל השומר

סוג קורס: 
שם המחלקה: 
מרכז גליקמן להשתלמוית והדרכה של אשל, תל השומר
שם רכז הקורס: 
גב' נגה אבני

תיאור

מטרות הקורס:  הקניית ידע עדכני וטכניקות חדשות להפעלת זקנים.

 נושאי לימודסדנא חווייתית המאפשרת התבוננות והעצמה אישית של העובדים עם זקנים, באמצעות חשיפה לכלים וחומרי אומנות.

פרטים נוספים

תאריך התחלה: 
ה', 09/11/2017
תאריך סיום: 
ה', 09/11/2017
ימים ושעות לימוד: 
ה
מיקום הקורס: 
מוכר על ידי: 
משרד הבריאות
הקורס מעניק: 
אישור השתתפות
סוג המוסד: 
מרכז הדרכה אשל תל השומר
כתובת לפניות: 

מרכז אשל להשתלמות והדרכה ע''ש גליקמן, המרכז הלאומילהדרכת עובדי הבריאות ע''ש מורד ס. דלח, מרכז רפואי ע''ש שיבא,תל השומר 52621

אזור גאוגרפי: 
טלפון: 
03-5343379
פקס: 
03-5340573
דואר אלקטרוני: 
הערות: 

הקורס יתקים מרכז אשל להשתלמות והדרכה ע''ש גליקמן, המרכז הלאומי להדרכת עובדי הבריאות ע''ש מורד ס. דלח, מרכז רפואי ע''ש שיבא תל השומר