מערך אזורי מתכלל לשיקום קהילתי (ממש"ק)

מערך אזורי מתכלל לשיקום קהילתי (ממש"ק)

מטרה מרכזית:

תכנון יעיל של משאבי שיקום ושמירה על תפקוד באזור.

תיאור:

המערך האזורי יקדם שיח ושיתופי פעולה בין קובעי מדיניות, שירותים שיקומיים, שירותים קהילתיים וגופי
עניין מרכזיים (key stakeholders) באזורים דַּלֵּי שירותים.

שיח זה יבוסס על מיפוי של צרכים ומשאבים קיימים באזור ויעסוק ב:

  • מיצוב והנגשת שירותי שיקום ושימור תפקוד קיימים
  • עיצוב ופיתוח שירותים מותאמים לצרכי האזור
  • הבניית ממשקים ושיתופי פעולה בין הגופים והשירותים הפועלים באזור