הפגת בדידות

הפגת בדידות

הצורך:

תהליך ההזדקנות כרוך באובדנים. דלדול מערך הקשרים החברתיים, המשאבים הפיזיים, הנפשיים ולעיתים גם הכלכליים, מקשה על האדם הזקן להתמודד ביעילות ובהצלחה עם ארועים אלו ועם תחושת הבדידות המלווה אותם.

מטרה מרכזית:

הפחתה והתמודדות עם תחושת הבדידות בקרב זקנים.

כיווני פיתוח:

 • פיתוח מודלים לסיוע בהתמודדות עם תחושת הבדידות והפחתתה תוך נקיטת דרכי פעולה ושיטות התערבות שנמצאו יעילות לטיפול בתופעה.
 • קידום מודעות והנחלת גישה וכלים בקרב קובעי מדיניות ואנשי מקצוע.

תכניות ממשיכות:

הפגת בדידות בקרב זקנים

התכנית בשיתוף הקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי.

 

המיזם להפגת בדידות

 

להלן תוכניות ההתערבות הפועלות במסגרת המיזם: 

1.       עיריית תל אביב: התכנית כוללת 2 התערבויות

 • קבוצות לשיפור מיומנויות חברתיות – מטרת הקבוצות לשפר מיומנויות שיחה, ניהול שיחה בטלפון, מיומנויות טכנולוגיות ליצירת קשרים חברתיים. ההתערבות כוללת עבודה יעוצית, פרטנית וקבוצתית במטרה לזהות חסמים פסיכולוגיים וסביבתיים המונעים מהאדם לקחת חלק בפעילויות חברתיות. כל קבוצה כוללת 10 מפגשים לאחר מכן הקבוצה תמשיך להיפגש כקבוצה לעזרה עצמית בליווי מתנדב.
 • פעילויות בסופי שבוע בימי ה'-מוצ"ש, ימים בהם תחושות הבדידות מתעצמות בשל העדר שירותים ציבוריים. יתקיימו פעילויות במספר מוקדים ואזורים ג"ג שונים בעיר כגון מקבץ דירות ציבורי, מרכז רב שירותים וכדומה. המפגשים יציעו הרצאות בנושאים שונים ומגוונים. הפעילות בערבי שבת תכלול תפילה, דברי תורה שיאמרו על ידי המשתתפים  בתורנות וארוחה משותפת.

2.       המרכז הישראלי לאפוטרופסות:

אוכ' היעד בתכנית זו הינם זקנים חסויים אשר הארגון משמש עבורם כאפוטרופוס. מטרת התכנית לחשוף את הזקן למרחב הציבורי בסביבתו על מנת לחזק ולהרחיב את הרשתות החברתיות שלו ,לעודד אותו להשתמש בהן  ובכך להפיג את בדידותו של הזקן באמצעות "ידידים" מבלי לפתח תלות. לכל זקן יוצמד ידיד ( מתנדב אשר יוכשר בנושא זקנה ובדידות), לאחר הכרות  מעמיקה עם הזקן  ( יכולותיו, תחומי עניין וכדומה) יתאים עבורו פעילויות אשר קיימות בסביבתו הטבעית תוך כדי התייחסות לטיפוח היכולת האישית ופיתוח קשרים חברתיים.

3.       העמותה למען הזקן במ.א משגב:

התכנית משלבת בין חיזוק ושיפור קשרים חברתיים בין אישיים לבין חיזוק ההזדהות וההשתייכות של הזקן לקהילה כתורם ונתרם.  התכנית כוללת הקמת קבוצות שייכות באזורים רחוקים ומבודדים מריכוז השירותים החברתיים במועצה אשר חבריהן  יפגשו לתקופה של  8 חודשים, ישולבו בפעילויות רב דוריות בישוב ואף יבחרו פרויקט קהילתי שבו יוכלו לתרום לקהילה. בתוך פעילויות הקבוצה ישולבו גורמים ישוביים כגון עו"ס יישובי, נציג היעוץ לקשיש וכו'.

4.       תכנית הוד השרון- עמותת קלי"ק:

הקמת מרכז טכנולוגי וירטואלי באמצעותו הזקן ישתלב " וירטואלית" בפעילויות המתקיימות במספר רב של מרכזים. הזקן יוכל לבחור ממגוון הפעילויות המתקיימות בו זמנית, פעילות אליהן יצטרף און ליין. באמצעות אמצעים טכנולוגים פשוטים הזקן יוכל להיות שותף פעיל בפעילות ולדוגמא ,לשוחח עם משתתפים נוספים הנמצאים במרכז. התכנית תשלב מתנדבים בעלי רקע טכנולוגי אשר יוכשרו לתחום הזקנה ותפקידם יהיה ביקור חברתי וסיוע טכני.

5.       עיריית אילת: התכנית כוללת 2 התערבויות

 • בנק זמן- בקרב הזקנים הבודדים שיאותרו, יערך מיפוי של כישורים, כשרונות וצרכים. כל זקן בתכנית יתרום לזקן אחר / קבוצת זקנים בתכנית על פי כישוריו. בתכנית זו יכללו גם מרותקי בית .
 • פעילות לפי קבוצות עניין – יצירת מענים מגוונים לקבוצות זקנים שאותרו על פי תחומי עניין שלהם. בנוסף לפעילות המהנה בקבוצה, תתקיים פעילות אשר תעבוד על פיתוח כישורים חברתיים כגון תקשורת בין אישית ועוד. בנוסף, קבוצה זו תשתתף בפעילות בסופי שבוע- פעילות בערב שישי הכוללת ארוחת ערב ופעילות מהנה. הפעילות משותפת עם זקנים נוספים ממועדון גמלאים ( לא בהכרח בודדים)  על מנת לאפשר הזדמנויות לאינטראקציה עם אנשים נוספים.

6.       בית הופמן –מינהל קהילתי, ירושלים:

מטרת התכנית הינה הקניית כלים לצמצום תחושת בדידות באמצעות תהליך של שינוי עמדות ומתן כלים לבניית חוויה אישית אחרת. התכנית כוללת אימון פרטני של ארבעה מפגשים ולאחר מכן אימון קבוצתי של 10 מפגשים. האימון הפרטני יאפשר את הכניסה לתהליך של שינוי קבוצתי ובתהליך הקבוצתי יתאפשר תהליך של שינוי עמדות ותפישות ותרגול כישורים חברתיים בקבוצה ומחוץ לה. שיטת האימון בתכנית זו פותחה על ידי מכון תובנות ומתמקדת בתהליכי שינוי בחשיבה באמצעות איתור הנחות יסוד מכשילות והקניית כלים ליצירת מגוון רחב של דרכי חשיבה ופעולה. התכנית כוללת שעות הדרכה ותצפית בקרב אנשי מקצוע מטפלים כגון עו"סיות  שלמח' הרווחה בעיריית ירושלים על מנת להכשירן בנושא.

7.       עיריית  חולון:

התכנית מיועדת לזקנים אשר "נשרו" ממועדונם גמלאים בשל התדרדרות במצבם הבריאותי או בשל הצורך לטפל בבן משפחה מרותק לבית ועל כן חשים בדידות . כל קבוצה תכלול 5-7 זקנים אשר מחציתם אוכ' היעד ומחציתם מתנדבים גמלאים מתוך המועדונים בהם ביקרו בעבר . המתנדבים ינחו את הקבוצה בפעילויות מגוונות. רכזת התכנית תסייע בגיבוש חברי הקבוצה ויצירת אינטימיות וקשר בין חבריה. התכנית מאפשרת הזדמנות לאינטראקציה בין קבוצת השווים ועיסוק בפעילויות ותכנים המשמעותיים עבורה.

8.       עלמה-העמותה למען הזקן- נצרת עילית: התכנית כוללת2 התערבויות

 • קבוצות יזומות -  יאותרו זקנים בודדים בעלי עניין משותף לדוגמא קבוצת הליכה, שיח, קולנוע, קריאה . הקבוצה תונחה על ידי מדריך מומחה לאותו נושא.  אחת לחודש תתקיים מפגש קבוצתי שיעסוק בשיפור כישורים ומיומנויות חברתיות. לאחר שנה, הקבוצות תמשכנה להיפגש בליווי מתנדב.
 • ליווי רוחני-המלווה הרוחני יעסוק בתחומים הקלסיים של הליווי הרוחני הנוגעים בעולם הערכים, המסורות, האמונות ועולמו הרוחני של הזקן על מנת לאפשר לזקן להתחבר על מקורות ההשראה והחוסן של עצמו, אלה שאפשרו לו לעבור את מסע החיים ולגלות מה משמעותי עבורו ברגע זה. המלווה הרוחני ייפגש עם הזקן אחת לשבועיים ובמקביל יזכה הקשיש לביקור בית שבועי של מתנדב אשר יוכשר ויקבל כלים מעולם התוכן של הליווי הרוחני. אחת לחודש משתתפי התכנית יקחו חלק במפגש קבוצתי בנושא מיומנויות חברתיות כפי שצוין לעיל.

התכנית כוללת הדרכות עובדים ומתנדבים לקבל כלים לעבודה עם זקנים בודדים באמצעות כלים של ליווי הרוחני.

9.       העמותה למען הזקן- מ.א שער הנגב: התכנית כוללת 2 התערבויות

 • קורס אקדמי- קורס במכללה לסטודנטים וזקנים בודדים שיאותרו. הקורס יהיה בנושא זקנה, במסגרת הקורס תינתן מטלה בזוגות (סטודנט+ זקן) כגון מחקר או פרויקט קהילתי.
 • קבוצות עניין – הזקנים בקבוצות יבנו את תכנית הבילויים שלהם וידאגו להוציאה לפועל. חלק מהקבוצות יעסקו בתחביבים משותפים כאשר גם הנחיית הקבוצה תעשה על ידי זקן בודד אשר לו תחביב או כישרון מיוחד.

10.   העמותה למען הזקן- שפרעם – מגזר ערבי: התכנית כוללת 3 התערבויות

מטרת התכנית הקנית כלים לצמצום תחושת הבדידות באמצעות שינוי דפוסי התנהגות חברתית ויצירת אינטראקציה בקרב נשים זקנות, אלמנות ורווקות.

 • התערבות פרטנית: 4-8 מפגשים פרטניים בבית הזקנה בהנחיית איש מקצוע פסיכותרפיסטית, מומחה CBT, עו"ס פרטני וכדומה. מטרת המפגשים הפרטניים להכין ולעודד את המשתתפות לקראת המפגש הקבוצתי בשלב הבא.
 • התערבות קבוצתית: 15 מפגשים קבוצתיים לצורך טיפול רגשי על ידי איש מקצוע במטרה לעודד יצירת קשרים, שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות וקבלת תמיכה חברתית.
 • בישול טיפולי- לדברי אנשי מקצוע, האישה הזקנה במגזר הערבי מרגישה בעלת משמעות , חיונית ובעלת דימוי עצמי גבוה כאשר היא עוסקת בבישול.  הסביבה הטבעית והבטוחה המפגשים המודרכים יעודדו אינטראקציה בין המשתתפות ויפתחו את המיומנויות החברתיות.

נבדקת אפשרות להרחיב את הפעילות בשלב זה, לעיסוק במלאכות מסורתיות אחרות, בנוסף לבישול . הפעילות תעניק משמעות, חיבור בין דורי  מחוץ ובתוך המשפחה תוך כדי העברת המסורת.

11.   מ.א עמק יזרעאל: התכנית כוללת 2 התערבויות

 • קבוצת CBT: טיפול קצר מועד בשיטה קוגניטיבית-התנהגותית. הקבוצה תתמקד בהבנה ולמידה משותפת של תופעת הבדידות ותעסוק בהקניית מיומנויות חברתיות ואישיות להפחתה וצמצום תחושות בדידות.
 • קבוצות עניין:
 1. קבוצת סיפורי חיים: קבוצה זו תאפשר לחבריה לספר את סיפור חייהם ולסכם תהליכי חיים וחוויות עבר באופן שמקל על חווית הבדידות בזקנה ועל התמודדות עם אבדנים בלתי נמנעים. יעשה שימוש בכלים יצירתיים כאמצעי לאפשור התבוננות חדשה ולא הגנתית על תהליכים משפחתיים ואישיים. הקבוצה מייצרת הזדמנויות ליצירת קשרים רגשיים ונפשיים חדשים והרחבת האינטימיות בקשרים קיימים. הנחיית הקבוצה על ידי מטפל בדרמה/ ביבליותרפיסט או מטפל בהבעה ויצירה.
 2. קבוצת טבע –תרפיה: קבוצה אשר תטייל יחד כאשר לקבוצה זו ישתלבו אלמנטים מעולמות התוכן הטיפוליים.

המשכיות - על מנת להפיג את הבדידות ולחזק את תחושת השייכות הקהילתית של משתתפי התכנית, בתום השלבים שצוינו לעיל, יוצמד לכל זקן מתנדב מהישוב אשר יסייע לזקן בבנית תכנית פנאי, בנוסף , ישולבו הזקנים בוועדות מקומיות במועצה וייקחו חלק פעיל בתכנון ארועים ופעילויות בישוב.

12.   עמותת רעות- שדרות:התכנית כוללת 2 התערבויות

התכנית שמה דגש על ההיבט התרבותי-אתני של הזקן. יאותרו זקנים בודדים אשר עלו מקווקז, בריה"מ, אתיופיה ומזרח אפריקה. הזקנים יחולקו לקבוצות בהתאם לשייכות עדתית.

 • פעילות פרטנית – חמישה מפגשים ראשוניים עם מתנדב אשר יוכשר לתחום זקנה ובדידות אשר מטרתם להכין את הזקן להשתלבות בקבוצה.
 • פעילות קבוצתית – 15 מפגשים אשר יוקדשו לרכישת כלים לשיפור מיומנויות חברתיות . מס' מפגשים יהיו מהנים ושלושה מפגשים אחרונים יוקדשו להכנה של הזקנים לשילובם במועדונים הקיימים בקהילה במקביל למפגשים ימשיך המתנדב לבקר את הזקן , יהווה עבורו תמיכה ויוכל לסייע לו באיתור פעילויות משמעותיות כגון בניית אילן יוחסין ועוד.

13.   העמותה למען הזקן- רחובות: התכנית כוללת 2 התערבויות

מטרת התכנית לשפר דפוסי קשר ואינטראקציה בין משתתפיה.

 • מועדון שישי- התכנית נועדה למרותקי בית וסביבה אשר יגיעו בימי שישי בבוקר לפעילות חברתית. במסגרת הפעילות תשולב  סדנה שתעסוק בהקניית מיומנויות חברתיות כגון תקשורת בין אישית, מיומנויות שיחת טלפון ועוד.
 • פעילות קבוצתית– מתן כלים להתמודד עם תופעת הבדידות ורכישת מיומנויות חברתיות. לזקנים אשר לא יהיו מעוניינים לקחת חלק בפעילות קבוצתית תוצע אפשרות למפגשים פרטניים עם עו"ס רכזת התכנית אשר מטרתם לסייע לזקן להכיר במצבו ו"להתיידד" עם הבדידות.

14.   העמותה למען הזקן  בסח'נין

 • קבוצת CBT
 • קבוצת בישול / מלאכות מסורתיות – ראה שפרעם.

פעילות פרטנית על ידי מתנדבים למרותקי בית כגון יצירה וכדומה.

תכניות להעלאת מודעות