פרק ה. מהן זכויות הירושה של הידוע/ה בציבור?

פרק ה. מהן זכויות הירושה של הידוע/ה בציבור?

ידוע/ה בציבור זכויות ירושה חוקיות על פי דין. מטרת המחוקק היא להשוות, ככל הניתן, בין מעמדו של הידוע/ה בציבור לבין מעמדו של בן-זוג נשוי מבחינת זכויות הירושה. ואולם, נדרש כי יתקיימו מספר תנאים לשם מימוש זכות זו.
א. התנאי הראשון הוא כי האיש והאישה יחיו חיי משפחה במשק בית משותף, אך לא יהיו נשואים זה לזו.
ב. התנאי השני הוא כי בשעת מותו של בן הזוג אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר. במקרה כזה הידוע בציבור יורש את מה שהיה יורש על פי דין אילו היה נשוי למוריש. כל זאת תקף, כמובן, כאשר אין הוראה הקובעת אחרת בצוואה שהשאיר המוריש.

הסבר על פרקי החוק