פרק ד. מהן זכויות הירושה של בן הזוג ?

פרק ד. מהן זכויות הירושה של בן הזוג ?

כאמור, מי שהיה במות המוריש בן זוגו - יורש אותו. במונח ''בן זוג'' הכוונה לאדם אשר היה נשוי למוריש ערב מותו (באשר לידוע/ה בציבור- ראו בפרק הבא). 
בן הזוג יורש את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים למשק הבית המשותף. זכות הירושה של בן הזוג לגבי נכסים אלו היא עצמאית, ואינה מושפעת מאופן חלוקת העיזבון. דהיינו, נכסים אלה עוברים לבן הזוג בלי כל קשר לשאלה אילו קרובי משפחה אחרים יש למנוח ומה ירשו. 
המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף הם, למשל, כלי בית, ריהוט, מכשירי חשמל, מכונית הנוסעים וכדומה. יש לשים לב כי אותם חפצים צריכים להיות כאלה ששימשו את בני הזוג בניהול משק הבית, ולא חפצים לשימוש אישי של אחד מהם, כמו תכשיטים. מטרת הוראת החוק הזו היא שמירה על רמת חיים של אדם הדומה לרמת החיים שהיה מורגל אליה לפני שבן זוגו הלך לעולמו. 
בנוסף לזכות זו המוקנה לבן הזוג בכל מקרה, החוק קובע כי ייטול גם חלק נוסף משאר העיזבון. גודל חלקו של בן הזוג תלוי בקיומם של בני משפחה נוספים ובקרבתם למנוח.
· אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים- מקבל בן הזוג חצי מהעיזבון. למשל, ילדי המוריש ואשתו יתחלקו ביניהם חצי בחצי בעיזבון. במידה וישנם למוריש שני ילדים ובת זוג - בת הזוג תקבל חצי מהעיזבון, וכל אחד מהילדים יקבל רבע.
· אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים- מקבל בן הזוג שני שלישים מהעיזבון. 
· ואולם, אם ערב מותו של המוריש: 
1. יש למוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים; 
2. בן הזוג היה נשוי לו שלוש שנים לפחות;
3. בני הזוג גרו, בעת מות המוריש, בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון, - באם תנאים אלה התמלאו - בן הזוג ייטול את כל חלקו של המוריש באותה דירה, ושני שלישים מהנותר משאר העיזבון. 
במידה ולא הניח אחריו המנוח קרובים המנויים לעיל, יירש בן הזוג את העיזבון כולו.

הסבר על פרקי החוק