פרק ג. מי הם היורשים על פי דין ?

פרק ג. מי הם היורשים על פי דין ?

 

במידה ואדם ערך צוואה, היורשים הם אלו אשר קבע המצווה בצוואתו: ''רצונו של אדם- כבודו''. במידה ואדם לא הותיר אחריו צוואה, היורשים על פי דין קבועים בחוק הירושה. עיקרון העל, אשר הנחה את המחוקק בבואו לקבוע את כללי הירושה על פי דין, היה השאיפה לעצבם באופן הדומה ככל הניתן למה שהאדם הממוצע בישראל היה מעוניין כי ייעשה בנכסיו לאחר מותו. 
בהתאם לכך, קבועים בחוק יורשים לאדם שלא הותיר אחריו צוואה, והם מאורגנים לפי ראש האב אליו הם משתייכים. ראשי האב קובעים למעשה את סדר העדיפויות בין בני המשפחה. להלן היורשים על פי דין:
ראשית, יורש מי שהיה במות המוריש בן זוגו.
שנית, חלוקת סדרי העדיפויות לפי ראשי האב היא כלדהלן:
• ילדי המוריש וצאצאיהם; 
• הוריו של המוריש וצאצאיהם;
• הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.

ילדי המוריש וצאצאיהם קודמים בסדר העדיפויות להורי המוריש וצאצאיהם; הורי המוריש וצאצאיהם קודמים בסדר העדיפויות להורי הוריו וצאצאיהם. כך, בן-משפחה המשתייך לראש אב הקרוב יותר למוריש דוחה בן-משפחה המשתייך לראש אב רחוק יותר. 
כך, קודם יחולקו הנכסים לילדי המוריש וצאצאיהם (דהיינו, נכדי המוריש וניניו); אם אין למוריש ילדים וצאצאיהם, הנכסים יחולקו להורי המוריש וצאצאיהם (כלומר, אחי המוריש ואחייני המוריש); במידה ואין למוריש ילדים או הורים וצאצאיהם, יחולקו נכסיו להורי הוריו וצאצאיהם, כלומר לסביו וסבתותיו ולדודי המוריש וצאצאיהם. 
לדוגמא: נכדו של המוריש יגבר על הורי המוריש; אחיו של המוריש יגבר על דודו; נכד של אח יגבר על סבו של המוריש; נין של המוריש יגבר על אחיו. חשוב לשים לב כי שיטה זו אינה מבדילה בין גברים לנשים ובין ילד מחוץ לנישואין לילד מנישואין. כך גם אין חשיבות לעובדה שהוריו של ילד אינם נשואים זה לזה. קרבת הדם היא הקובעת. 
במקרים בהם ישנם מספר יורשים המשתייכים ל''ראש אב'' אחד, העיזבון נחלק ביניהם שווה בשווה. כך, אם למוריש ארבעה ילדים, כל אחד מהם יקבל רבע מן העיזבון. אם למוריש שלושה הורי הורים, כל אחד מהם יקבל שליש מהעיזבון. 
ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, ילדיו יורשים במקומו, ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו. אך כלל זה לא יחול כאשר המוריש הניח בן-זוג וכן הורים או הורי הורים, או אחד מאלה.

 

הסבר על פרקי החוק