פרק א. מהי ירושה ?

פרק א. מהי ירושה ?

יקרון היסוד בדיני הירושה הוא כי עם מותו של אדם עוברים כל הנכסים אשר הוא מותיר אחריו ליורשיו. נכסים אלו, הקרויים ''עיזבון'', הם הירושה של המנוח. כתוצאה ממות המוריש, היורשים הופכים לבעלים החוקיים של נכסיו. הירושה עוברת ליורשים רק עם מות המוריש ולעולם לא קודם לכן. גם חובותיו של המוריש עוברים ליורשיו, אך רק עד כדי השווי של מה שקיבלו בירושה.

הסבר על פרקי החוק