ירושה

ירושה

עיקרון היסוד בדיני הירושה הוא כי עם מותו של אדם, עוברים הנכסים אשר הוא מותיר אחריו ליורשיו. נכסים אלו, הקרויים גם ''עיזבון'', הם הירושה של המנוח.

הסבר על פרקי החוק