פרק יב. כיצד אפשר לבטל צוואה?

פרק יב. כיצד אפשר לבטל צוואה?

אדם רשאי לבטל את צוואתו כרצונו, בכל עת ומכל סיבה. לאחר ביטול הצוואה, הוא יכול לערוך צוואה אחרת במקומה או שלא לערוך צוואה כלל. בכל מקרה, הצוואה האחרונה של אדם היא התופסת. לכן חשוב התאריך על גבי כל צוואה, כדי שניתן יהיה לקבוע אם מדובר בצוואה האחרונה. 

הדרכים לביטול צוואה- ישנן שלוש דרכים בחוק לביטול צוואה; 
1. ביטול הצוואה במפורש באותו אופן שבו עושים צוואה. הכוונה היא כי ניתן לבטל צוואה כפי שעושים צוואה: בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה. אין חובה לבחור דרך ביטול הזהה לדרך בה נעשתה הצוואה. כלומר, מי שציווה בעדים יכול לבטל צוואתו בכתב יד.
2. ביטול הצוואה באמצעות השמדתה. החוק קובע הנחה, לפיה צוואה שהושמדה פיסית, המצווה אכן התכוון לבטלה. הכוונה היא למעשה השמדה פיסי של המסמך עליו כתובה הצוואה, ולא סימון איקס עליו בלבד, למשל. 
3. עריכת צוואה חדשה. החוק קובע כי במידה ואדם ערך צוואה חדשה, ויש בה הוראות הסותרות את ההוראות בצוואתו הקודמת, רואים את ההוראות הסותרות החדשות כמבטלות את ההוראות בצוואה הקודמת. כלל זה תקף גם אם לא המצווה לא ציין בצוואה החדשה שהיא מבטלת את הקודמת.

הסבר על פרקי החוק