פרק יא. צוואה לטובת מי שהשתתף בהכנתה

פרק יא. צוואה לטובת מי שהשתתף בהכנתה

כללי- כחלק ממגמתו לשמירה על רצונו החופשי, הכן והאמיתי של המצווה, קבע המחוקק בטלות של כל הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, שבה המצווה מעניק דבר כלשהו: 
1. למי שערך את הצוואה; או- 
2. למי שהיה עד לעשיית הצוואה; או- 
3. למי שלקח חלק אחר בעריכתה.
4. כך גם תתבטל הוראת צוואה בה המצווה מעניק דבר כלשהו לבן זוגו של אחד מהמנויים לעיל. חשוב לשים לב כי המדובר בבן זוג בלבד ולא בקרוב משפחה אחר של אותו אדם. 
חשוב להבין כי הזכות ליהנות מהצוואה נשללת מאדם שעשה את אחד הדברים המנויים כאן גם אם הוא לא השפיע על המצווה כל השפעה שאינה הוגנת.

הסבר על פרקי החוק