פרק ה. מה קורה במצב שבו לא קוימו הכללים לעריכת צוואה ?

פרק ה. מה קורה במצב שבו לא קוימו הכללים לעריכת צוואה ?

כפי שהוסבר לעיל, כדי שצוואה תהיה תקפה יש לערוך אותה לפי הכללים המפורטים בחוק. אולם, המחוקק היה ער לכך כי ייתכנו מצבים בהם לא ימולאו כל הכללים לעריכת צוואה. מכיוון שהמטרה היא לכבד את רצון המת ולהפחית ככל הניתן מצבים בהם פגמים טכניים ימנעו זאת, מאפשר החוק לבית המשפט להתעלם מפגמים מסוימים בצוואה ולקיים את הצוואה למרות פגמים אלה. העיקרון הבסיסי בעניין זה הוא כי במידה וניתן לקבוע מהו רצון המצווה, ייעשה מאמץ להתגבר על פגמים צורניים בצוואה.

הסבר על פרקי החוק