פרק ד. צוואות הדדיות

פרק ד. צוואות הדדיות

ביולי 2005 תוקן "חוק הירושה, תשכ"ה- 1965  ונקבע כי בני זוג יוכלו לכתוב צוואות הדדיות, מדובר בצוואות המסתמכות אחת על צוואת השנייה אשר יכולת הביטול שלהן מוגבלת על פי הוראות החוק. כך, למשל, אדם יכול לצוות את כל רכושו לאשתו במותו כאשר הוא יודע שאשתו הכינה צוואה שבה היא מורישה לו את כל רכושה במותה. נוסף לכך, שניהם יכולים לקבוע שלאחר מות בן זוג האחרון כל הרכוש יהיה לילדים. במקרים אלו "צוואה הדדית" יכולה למנוע מצב שבו האלמן או האלמנה שנותרו בחיים ייאלצו להתפנות מהדירה כי היורשים האחרים יבקשו למכור את הדירה ולקבל את חלקם .הצוואה ההדדית יכולה להיעשות בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד משותף .
ניתן לבטל צוואות הדדיות אבל רק בתנאים האלה: כאשר שני המצווים בחיים - מספיקה שליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה ואז שתי הצוואות מתבטלות .
במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, אז האלמן/ה יצטרך היורש לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית . אם העיזבון כבר חולק בפועל אז האלמן/ה יצטרכו להשיב את הרכוש או הכסף שקיבלו מבן הזוג המנוח.
בני זוג יכולים לקבוע הסדרים אחרים לפיהם הצוואה ניתנת לביטול באופן חד צדדי או שכל צד יכול לעשות עם העיזבון המלא מה שהוא רוצה אבל לא ניתן לוותר על הזכות לבטל את הצוואה. 

הסבר על פרקי החוק