פרק ב. מי רשאי לערוך צוואה ?

פרק ב. מי רשאי לערוך צוואה ?

 

באופן עקרוני, כל אדם באשר הוא רשאי לערוך צוואה. אך החוק קובע מספר יוצאים מהכלל, אשר אם יערכו צוואה היא תהא בטלה. היוצאים מן הכלל נקבעו לפי קריטריון של חוסר יכולת נפשית או שכלית לערוך צוואה. 

הפסולים לצוות הם: 
 1. קטין, כלומר אדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים.
 2. מי שהוכרז פסול דין. ''פסול דין'' הוא אדם הסובל ממחלת נפש או מליקוי שכלי, ובגלל המחלה או הליקוי אינו מסוגל לדאוג לענייניו, ובית המשפט הכריז עליו כפסול דין.
 3. אדם שלא יודע להבחין בטיבה של צוואה. הכוונה היא לאדם שבשל חוסר צלילות הדעת, מחלה או פגיעה כלשהי אינו מסוגל להבין או להיות מודע למשמעות של עריכת צוואה.

הסבר על פרקי החוק