פרק א. מהי ירושה על פי צוואה?

פרק א. מהי ירושה על פי צוואה?

 

צוואה היא מסמך בו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו. ירושה על פי צוואה היא ירושה אשר זוכים בה היורשים המצוינים בצוואתו של אדם.

ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה בידיו של כל אדם לפי רצונו. כדי להקל על אדם אשר מעונין לערוך צוואה, מאפשר חוק הירושה לכל אדם להכין צוואה במו ידיו, בקלות וללא עלויות כספיות. החוק קובע מהן הדרכים בהן יש להכין את הצוואה. בכדי שלצוואה יהיה תוקף משפטי מחייב וניתן יהיה לממש את רצונו של המנוח, חובה לערוך אותה לפי אחת הדרכים המנויות בחוק ולפי הוראותיו.

יתרונות הצוואה - כאמור, עריכת צוואה היא רשות ולא חובה. למרות זאת, דרך המלך היא הכנת צוואה. רק באמצעות צוואה הנעשית בהתאם לחוק יכול אדם להיות בטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק כפי רצונו.

הסבר על פרקי החוק