צוואה

צוואה

צוואה היא מסמך בו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו.

הסבר על פרקי החוק