חוק אזרחים ותיקים

חוק אזרחים ותיקים

חוק האזרחים הותיקים הוא חוק שנחקק בסוף שנות ה- 80 מתוך מטרה לשמש כחוק מסגרת שבמסגרתו יעגנו לאורך השנים הטבות, הקלות, וזכויות מגוונות לאוכלוסייה הותיקה בישראל. בראשית דרכו החוק היה נטול תכנים של ממש, ורק בעקבות מאבקים באמצע שנות ה- 90 התווספו לחוק הטבות כלכליות של ממש. 
מאז ועד היום ישנם לחצים מתמשכים לקצץ את ההטבות המעוגנות בחוק, ויש צורך במאבק מתמשך לשם הגנה ושמירה על הזכויות הקיימות בחוק. 
המוסדות העיקריים המוקמים מכוח החוק, לאמור, היועץ לענייני אזרחים ותיקים והמוצעה לענייני אזרחים ותיקים, לא הופעלו עד היום באופן ממשי או משמעותי.

 

הסבר על פרקי החוק