מודלים לתיאום טיפול

מודלים לתיאום טיפול

הצורך:

התיאום בין המערכות, רצף הטיפול בזקן ובמשפחתו והנגישות לשירותים לוקים בחסר, כך גם סל השירותים המוגבל והבלתי גמיש. חוסרים אלה גורמים לשחיקה פיזית ונפשית של הזקנים ובני המשפחה המטפלים בהם. מערכות הטיפול בזקן ובבני משפחתו אינן ממוקדות דיין במניעת הידרדרות ודחיקת תלות.

מטרה מרכזית:

התאמה אישית של מענים קיימים וחדשים והנגשתם האפקטיבית לזקנים ולבני משפחותיהם, בצמתים הקריטיים של הירידה התפקודית, באמצעות מודלים לתיאום טיפול ברמה הפרטנית ובאמצעות מנגנון יישובי שיפותח בתפיסה ישובית כוללת.

כיווני פיתוח:

  • תכנית פיילוט לתכנית "הטיפול המשולב בזקן"- הקמת יחידות תאום טיפול ,לצורך הטמעת גישה ושירות של טיפול הוליסטי בזקן, באמצעות תיאום הטיפול במערכות הרווחה, הבריאות, והשרותים השונים בקהילה, במטרה לשפר את איכות הטיפול בזקנים במצבים מורכבים.
  • פיתוח מנגנון יישובי לאבחון ולהכוונה לשירותים ולמענים קיימים, לזקנים בירידה תפקודית ובני משפחותיהם, באמצעות מנגנון יישובי בעל ראיית כוללת של המענים הקיימים בישוב.

תכניות להעלאת מודעות