תעסוקה לקשישים, כריכת ספרים, קרית-ארבע

תעסוקה לקשישים, כריכת ספרים, קרית-ארבע

דרך המחלקה לשרותים חברתיים, ת.ד. 15
מיקוד: 
90100
טלפון: 
02-9963149,9961505;מ' לשרותים חברתים
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה בשעות 13:30-16:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1995
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי