תא מורים וגננות גימלאי הסתדרות המורים, חדרה

תא מורים וגננות גימלאי הסתדרות המורים, חדרה

רח' אחד העם 31, ת.ד. 2066
מיקוד: 
38120
טלפון: 
04-6331024
פקס: 
04-6344565
שעות פעילות המשרד: 
בימי ד' 9:30-11:30 קבלת קהל
זמן מתן שרות: 
ב'-ד' 10:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
גוף ציבורי
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1985
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים
הערות: 
(עליזה בבית;04-6332454)