תא מורים וגננות גימלאי הסתדרות המורים, אשדוד

תא מורים וגננות גימלאי הסתדרות המורים, אשדוד

סניף הסתדרות המורים, רח' שבי ציון 15/17
מיקוד: 
77285
טלפון: 
08-8522873
פקס: 
08-8565790
שעות פעילות המשרד: 
בימים ב' 16:00-19:00,ד' 09:00-13:00
זמן מתן שרות: 
ימי א' 11:00-13:00 וניתן לתאם מראש.

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
גוף ציבורי
פיקוח: 
משרד החינוך והתרבות
סוג שירות: 
גופים מסייעים
שירותי פנאי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיולים
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1982
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים