תא מורים וגננות גימלאי הסתדרות המורים

תא מורים וגננות גימלאי הסתדרות המורים

רח' בית הלל 9 (ע
מיקוד: 
47291
טלפון: 
03-5491618
שעות פעילות המשרד: 
ימי א' 18:00-20:00
זמן מתן שרות: 
המועדון בימי ד' 16:00-20:00,8:00-13:00 שעות משתנות בהתאם לפעילות

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
גוף ציבורי
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד החינוך והתרבות
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותי פנאי
שירותים ניתנים: 
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1989
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים