שרותי סיעוד

שרותי סיעוד

עמותת גיל הזהב
מיקוד: 
30100
טלפון: 
04-6381817
פקס: 
04-6381133
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה ושבת בשעות היום
זמן מתן שרות: 
לפי תאום

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הסעות למקבלי השירות בלבד
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תנאי תשלום כפופים לרמת תפקוד הקשיש
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1990
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
אחר (כגון כוננים)
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים