שקמה-לשיפור חיי הפרט, פתח-תקוה

שקמה-לשיפור חיי הפרט, פתח-תקוה

רח' השילוח 2
מיקוד: 
49514
טלפון: 
03-9270800
פקס: 
03-9247022
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
ימים א'-ה' 08:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
לא רלוונטי
סוג שירות: 
שיווק ציוד מיוחד
שירותים ניתנים: 
אספקת מוצרי ספיגה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1985
שפות: 
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)