שירותי הסעה למוגבלי ניידות, מטיילי נצרת, חברת נסיעות ותיירות

שירותי הסעה למוגבלי ניידות, מטיילי נצרת, חברת נסיעות ותיירות

ת.ד 86
מיקוד: 
16100
טלפון: 
04-6570577
פקס: 
04-6468935
זמן מתן שרות: 
לפי תיאום

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
אין פיקוח
סוג שירות: 
שירות הסעות
שירותים ניתנים: 
הסעות
נכונית - מכונית מיוחדת לנכים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מוגבלות בניידות מכל סיבה שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1995
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)