שירותי בריאות כללית, מכון לריפוי בעיסוק, לוד, שיכונים

שירותי בריאות כללית, מכון לריפוי בעיסוק, לוד, שיכונים

ארבע עונות 14 , קניון גני אביב
מיקוד: 
71361
טלפון: 
08-9136200
זמן מתן שרות: 
בימים א',ג' 1300-0900, ה' 1200-0800 א',ד' 1900-1600

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
שירותי בריאות כללית
פיקוח: 
קופת-חולים
סוג שירות: 
מכון/יחידה לריפוי בעיסוק
מרכז טיפול פארא-רפואי/מרכז שיקום
שירותים ניתנים: 
אבחון התפתחותי
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
ריפוי בעיסוק
ריפוי בעיסוק קבוצתי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל מערכת השלד שריר ורקמה חיבורית
מוגבלות תפקודית
מחלות מערכת העצבים ואברי חושים
פגיעות
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות, פנייה בכתב
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
תשלום פרטי
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מרפאים בעיסוק