שירותי בריאות כללית, מכון לריפוי בעיסוק, טבריה

שירותי בריאות כללית, מכון לריפוי בעיסוק, טבריה

מרפאת רקתי, רח' החשמונאים
מיקוד: 
14264
טלפון: 
04-6679208
זמן מתן שרות: 
ד' 08:00-14:00 א,ג' 15.00-08.00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
שירותי בריאות כללית
פיקוח: 
קופת-חולים
סוג שירות: 
מכון/יחידה לריפוי בעיסוק
שירותים ניתנים: 
אבחון התפתחותי
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
ריפוי בעיסוק
ריפוי בעיסוק קבוצתי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל מערכת השלד שריר ורקמה חיבורית
מוגבלות תפקודית
מחלות מערכת העצבים ואברי חושים
מחלות ראומטיות
עיכוב בהתפתחות כללית
פגיעות
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות, פנייה בכתב
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
תשלום פרטי
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מרפאים בעיסוק