שירותי בריאות כללית, היחידה להמשך טיפול ומעקב, קרית שמונה וצפת

שירותי בריאות כללית, היחידה להמשך טיפול ומעקב, קרית שמונה וצפת

רח' זבוטינסקי 1
מיקוד: 
13215
טלפון: 
04-6999167
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 1230-0800

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
שירותי בריאות כללית
פיקוח: 
משרד הבריאות
סוג שירות: 
יחידה להמשך טיפול ומעקב
שירותים ניתנים: 
הדרכה בפעילויות יום-יום
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
ייעוץ רפואי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
ניתן טיפול בבית
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע חומרי-השאלת ציוד
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות תפקודית
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
ביטוח בריאות
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מרפאים בעיסוק
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
רופא כללי/פנימי