שירות קהילתי לבריאות הנפש, חצור הגלילית

שירות קהילתי לבריאות הנפש, חצור הגלילית

קופת חולים
מיקוד: 
10300
טלפון: 
04-6937375 ,04-6936118
פקס: 
04-6938004
זמן מתן שרות: 
ביום ד' 1300-0800 פעם בשבועיים

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
שירותי בריאות כללית
פיקוח: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
סוג שירות: 
בריאות הנפש, מרפאות/מכונים/תחנות
מרפאה / יחידת יום פסיכוגריאטרית
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכיאטרי
טיפול פסיכיאטרי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות נפשיות/התנהגות/רגשיות
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
חוות דעת מקצועית
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1979
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
פסיכיאטר