שירות ייעוץ לאזרח, שי''ל, שוהם

שירות ייעוץ לאזרח, שי''ל, שוהם

רח' התפן 1, ת.ד. 137 ברקן 44820
מיקוד: 
60850
טלפון: 
03-9722890, 03-9722823, 09-3-9792616
פקס: 
03-9722892,
זמן מתן שרות: 
א',-ה' 09:00-12:00, ד' 17:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
שירותים ניתנים: 
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
כל בעיה/נכות שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים