שירות ייעוץ לאזרח, שי''ל, רמלה

שירות ייעוץ לאזרח, שי''ל, רמלה

רח' אברהם הלל 6
מיקוד: 
72227
טלפון: 
08-9771835, 08-9771838, 08-9771840, 08-9771858
פקס: 
08-9771835
זמן מתן שרות: 
א' 20:00-22:00, ד', 09:30-11:30, 16:30-18:30, ה', 16:30-18:30 ד' 09:30-12:00, ה' 11:30-13:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
שירותים ניתנים: 
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
כל בעיה/נכות שהיא
עולים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים