שירות ייעוץ לאזרח, שי''ל, חדרה

שירות ייעוץ לאזרח, שי''ל, חדרה

רח' הלל יפה 25, קומה ב'
מיקוד: 
38203
טלפון: 
04-6303159, 04-6303180
פקס: 
04-6303177
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 109:00-12:00, ג' 16:00-19:00 לייעוץ משפטי יש לתאם מראש

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
ייעוץ משפטי
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
שירותים ניתנים: 
ייעוץ משפטי
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
כל בעיה/נכות שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1969
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים