שירות ייעוץ לאזרח, שי''ל, הרצליה

שירות ייעוץ לאזרח, שי''ל, הרצליה

רח' שד' בן גוריון 22
מיקוד: 
46785
טלפון: 
09-9541998
פקס: 
09-9552919
זמן מתן שרות: 
א', ה' 09:00-12:00, ב'-ד' 16:30-18:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
ייעוץ משפטי
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
שירותים ניתנים: 
ייעוץ משפטי
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
כל בעיה/נכות שהיא
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1973
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
יועץ משפטי/עורך דין
מזכירות ואדמיניסטרציה
מתנדבים