שירות ייעוץ לאזרח, שי''ל, מודיעין

שירות ייעוץ לאזרח, שי''ל, מודיעין

מול בניין העיריה, מתחם הקבלנים
מיקוד: 
71700
טלפון: 
08-6499695
זמן מתן שרות: 
א'-ו' 09:00-12:00, ב'-ה' 16:30-18:00 יש לתאם מראש

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
ייעוץ משפטי
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
שירותים ניתנים: 
ייעוץ משפטי
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
כל בעיה/נכות שהיא
עולים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
יועץ משפטי/עורך דין
מורים/ות וגננות
מתנדבים
פסיכולוגים