שוחרי עמותת בית אבות עד 120, חדרה

שוחרי עמותת בית אבות עד 120, חדרה

רח' גולדה מאיר 14
מיקוד: 
38100
טלפון: 
04-6337377
שעות פעילות המשרד: 
א' עד ה' 16-18, 9-12
זמן מתן שרות: 
משתנה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
ארגונים וולונטאריים
הפעלת מתנדבים/יחידה להתנדבות
מוקד/מרכז לתמיכה קהילתית
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
הפעלת ארוחות
הפעלת הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת מועדון
הפעלת סיוע חומרי-השאלת ציוד
הפעלת סיוע כספי (הלואות, מלגות)
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
סיוע כספי למימון טיפולים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1982
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים