שבח שירותי סיעוד ורווחה, אשדוד

שבח שירותי סיעוד ורווחה, אשדוד

רח' העצמאות 87, משרד 9, ת.ד. 18
מיקוד: 
77440
טלפון: 
08-8560957
פקס: 
03-7519064
שעות פעילות המשרד: 
ימי ו' 08:00-13:00 ב',ג',ה' 08:00-17:00,א',ד' 08:00-19:00
זמן מתן שרות: 
לפי תיאום מיוחד

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
שירותים ניתנים: 
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
ניתן טיפול בבית
פיסיותראפיה
שירותי השגחה
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות תפקודית
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)