רמות הנדסה רפואית, אור-יהודה

רמות הנדסה רפואית, אור-יהודה

סמטת מעלה המגדל 11
מיקוד: 
60269
טלפון: 
03-5351836
פקס: 
03-5353024
זמן מתן שרות: 
בתאום מראש

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
אין פיקוח
סוג שירות: 
שיווק ציוד מיוחד
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
הפעלת שימוש במחשב לצרכי תקשורת
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
סיוע חומרי-השאלת ציוד
ספרייה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מוגבלות מוטורית(כולל נוירומוסקולרית/אורתופדית)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים
אפיון הבעיה: 
מוגבלות מוטורית(כולל נוירומוסקולרית/אורתופדית)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
מוסדות/ ארגונים/ אנשי מקצוע/גורם מעונין
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1990
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות וגננות הכשרה לחינוך מיוחד
מזכירות ואדמיניסטרציה
מרפאים בעיסוק
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
קלינאי תקשורת
שירותים טכניים (כולל עובד מעבדה)