רב גיל בע''מ, שירותי סיעוד, קרית-ביאליק

רב גיל בע''מ, שירותי סיעוד, קרית-ביאליק

שד' בן גוריון 63/9
מיקוד: 
27028
טלפון: 
,04-8713804
פקס: 
04-8719502
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
לפי תאום

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
קופת-חולים
רשות מקומית
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים שיקומיים (סיעודי/תשוש עם פרוגנוזה שיקומית)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
סייג אחר
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
שאלון השירות
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1988
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים