קתדרה עממית, רעננה

קתדרה עממית, רעננה

מרכז השכלה, קרן היסוד 75
מיקוד: 
43306
טלפון: 
09-7719793
פקס: 
09-7745887
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 09:00-12:00, א', ג' 17:00-19:00
זמן מתן שרות: 
משתנה

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
משרד החינוך ותרבות, אוניברסיטה/מכללה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד החינוך והתרבות
סוג שירות: 
השכלה
שירותי פנאי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים