קתדרה עממית, אשקלון

קתדרה עממית, אשקלון

מרכז קהילתי בית ווקס, אפרידר, שביל הלילך 1 פינת יוהנסבורג
מיקוד: 
78279
טלפון: 
08-6738170, 08-6715958
פקס: 
08-6737078
שעות פעילות המשרד: 
א'-ג', ה' 17:00-19:00, א'-ד' 9:00-12:00
זמן מתן שרות: 
משתנה

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
משרד החינוך ותרבות, אוניברסיטה/מכללה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד החינוך והתרבות
סוג שירות: 
השכלה
שירותי פנאי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים