קרן סאבי-פרויקט ברכה, קרית-טבעון

קרן סאבי-פרויקט ברכה, קרית-טבעון

האגודה למען הקשיש,כיכר בן גוריון
מיקוד: 
36016
טלפון: 
04-9830311
שעות פעילות המשרד: 
באגודה
זמן מתן שרות: 
בתאום עם כל קשיש באופן אישי

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
תעסוקה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מוגבלות בניידות מכל סיבה שהיא
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של הגורם המפעיל
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1992
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים
עובדים סוציאליים