קפה עמית, נס ציונה

קפה עמית, נס ציונה

רח' בן גוריון 9
מיקוד: 
74030
טלפון: 
08-9300119
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
ב'-ה' 08:30-15:00, א' 12:00-15:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותי פנאי
שירותים ניתנים: 
כיבוד קל
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
שניהם (זכר ונקבה)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום מסובסד
נגישות: 
נגישות טובה
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים
הערות: 
בימי ראשון 09:00-12:00 מתקיימת פעילות לניצולי שואה והמקום מופעל בשעות אלו ע''י עמך. בית הקפה מהווה מקום מפגש חברתי לכלל אוכלוסיית הגמלאים בעיר והוא מופעל על ידי מתנדבים.