קופת-חולים מאוחדת, מכונים לפיסיותרפיה, הנהלה, תל-אביב-יפו

קופת-חולים מאוחדת, מכונים לפיסיותרפיה, הנהלה, תל-אביב-יפו

הנהלת הקופה: אבן גבירול 124
מיקוד: 
62038
טלפון: 
03-5202323
פקס: 
03-5227767

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
קופת-חולים מאוחדת
פיקוח: 
משרד הבריאות
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
מכון/יחידה לפיסיותראפיה
שירותים ניתנים: 
הפעלת פיסיותראפיה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מוגבלות מוטורית(כולל נוירומוסקולרית/אורתופדית)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי
אפיון הבעיה: 
עיכוב בהתפתחות כללית
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
באמצעות רופא
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
דו''ח פארא-רפואי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)