קול-גת, מכון שמיעה ודיבור, קרית-גת

קול-גת, מכון שמיעה ודיבור, קרית-גת

רח' הברוש 18
מיקוד: 
82024
טלפון: 
08-6602928
זמן מתן שרות: 
ו' 1200-0830, א'-ה' 1900-0830, לפי תיאום

מידע כללי

פיקוח: 
אין פיקוח
סוג שירות: 
מכון/יחידה לטיפול בדיבור ובעיות תקשורת
שיווק ציוד מיוחד
שירותים ניתנים: 
אבחון אודיולוגי
אבחון בעיות שפה ותקשורת
הסברה, ימי עיון
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
טיפול בדיבור, שפה וקול; הבעה ותקשורת
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
סיוע חומרי-השאלת ציוד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות דיבור (גמגום)
הפרעות בהתפתחות שפה ודיבור
הפרעות קול צרידות
לקויי שמיעה וחירשים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
קלינאי תקשורת