קול רם, עולם השמיעה, רמת גן

קול רם, עולם השמיעה, רמת גן

שדרות ירושלים 11
מיקוד: 
52381
טלפון: 
03-6701127
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-18:00
זמן מתן שרות: 
לפי תיאום טלפוני

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
סוג שירות: 
מכון לאבחון אודיולוגי
שיווק ציוד מיוחד
שירותים ניתנים: 
אבחון אודיולוגי
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מכירת ציוד מיוחד (רפואי/אופטי/אחר)
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
לקויי שמיעה וחירשים
לקויי שמיעה/ חירשים עם מגבלה נוספת
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכק/נקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מכל הארץ

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות קופת חולים
באמצעות רופא
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
קלינאי תקשורת
רופא אף אוזן גרון