קהילה תומכת אושיות, רחובות

קהילה תומכת אושיות, רחובות

ע.ל.ה עמותה למען הקשיש, רח' בילו 2
מיקוד: 
76442
טלפון: 
08-9392655, 08-9392654
פקס: 
08-9392667
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
קבלת קהל ימים א',ג', 08:30-10:30 מועדון ימי ד' 16:30-18:30 מועדון: ב'ג'ה' 09:00-12:00,

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
סוג שירות: 
קהילה תומכת
שירותים ניתנים: 
חונכים/ מתנדבים
טיפול סוציאלי
ייעוץ רפואי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
מועדון
ניתן טיפול בבית
סיוע בתיקוני בית/ סיירת תיקונים
פעילות חברתית/פנאי
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
שירות רפואי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
313
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
שכונת מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1997
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
עובדים סוציאליים