קהילה תומכת 7 (בהקמה), חיפה

קהילה תומכת 7 (בהקמה), חיפה

רח' ברכה חבס 14 , שילה עמותה למען הזקן
מיקוד: 
33393
טלפון: 
04-8384335, 04-8386712
פקס: 
04-8376790
שעות פעילות המשרד: 
למוקד 24 שעות ביממה לאב הבית בשעות עבודה
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
קהילה תומכת
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
ביקורי בית/מעקב
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
טיולים
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
מועדון
מעקב רפואי/מונע
סיוע בתיקוני בית/ סיירת תיקונים
פעילות חברתית/פנאי
שירות קריאת מצוקה/מיגון בתשלום נוסף למקבלי השירות
שירותי בריאות
שירותי חירום
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
שכונת מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד לחולי נפש/בעיות נפשיות, כולל תשושי נפש
לא מיועד לחולים מחלת נפש פעילה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי עברית
כל השפות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מתנדבים